สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 25
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 670
 • จำนวนนักเรียน 1,362
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 957
 • จำนวนกรรมการ 645
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,319
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,964
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
  2. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
  3. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
  4. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
  5. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
  6. นายอัศวิน เกษสร
  7. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
  8. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
  9. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
  10. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 9
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 725
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6649
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:3.235.172.213

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์

:16 กันยายน 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 59 6 4 69
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 34 7 1 42
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 0 4 31
4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 24 9 1 34
5 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 12 6 42
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 23 3 3 29
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 21 1 2 24
8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 20 1 8 29
9 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 20 3 0 23
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 19 2 2 23
11 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 18 4 2 24
12 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 3 0 21
13 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 18 7 2 27
14 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 16 5 1 22
15 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 16 7 2 25
16 โรงเรียนบ้านเพ็ก 14 4 0 18
17 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 13 12 1 26
18 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 11 4 2 17
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 2 2 14
20 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 5 3 15
21 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 5 1 1 7
22 โรงเรียนบ้านคำกลาง 4 4 1 9
23 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 4 6 1 11
24 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 4 0 7
25 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 5 3 9
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 76 59
85.51%
6
8.70%
4
5.80%
69
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 44 34
80.95%
7
16.67%
1
2.38%
42
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 35 27
87.10%
0
0.00%
4
12.90%
31
4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 43 24
70.59%
9
26.47%
1
2.94%
34
5 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 51 24
57.14%
12
28.57%
6
14.29%
42
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 29 23
79.31%
3
10.34%
3
10.34%
29
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 26 21
87.50%
1
4.17%
2
8.33%
24
8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 31 20
68.97%
1
3.45%
8
27.59%
29
9 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 27 20
86.96%
3
13.04%
0
0.00%
23
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 24 19
82.61%
2
8.70%
2
8.70%
23

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม